PODOLOGIA

Un peu sa influeix
directament en la nostra salut.

La salut del peu no es pot deixar de banda. Els peus són la nostra base a nivell biomecànic, perquè ens sostenten en la bipedestació, en la marxa, i ens condicionen la postura, tant estàtica com dinàmica. Evidentment, al ser la nostra base de sustentació, també influencien sobre la salut dels nostres genolls, malucs, i discs articulars de la columna.

A més el peu és una zona reflexògena on trobem representació de tots els punts de l’organisme. Uns peus que no funcionen poden afectar qualsevol part de la nostra salut.

Per la seva importància creiem que la prevenció és clau per mantenir la salut.

Núria Bueno

Podòloga

«Els peus representen el meu contacte amb la Mare Terra. Em donen estabilitat en els meus desplaçaments cap un objectiu, desig o direcció. Figuren la posició que prenc davant les situacions que se’m presenten».

Núria Bueno

Podòloga

«Els peus representen el meu contacte amb la Mare Terra. Em donen estabilitat en els meus desplaçaments cap un objectiu, desig o direcció. Figuren la posició que prenc enfront a les situacions que s’em presenten».

Un espai petit,
on passen grans coses.

ESPAI FISIO