DIETÈTICA-PNI

LA PNI és un canvi global,
és transformació

Un enfocament terapèutic que relaciona els diferents sistemes del cos, sistema digestiu, nerviós i immunològic.

La PNI (Psiconeuroinmunologia) és un enfocament terapèutic holístic que relaciona els diferents sistemes del cos (digestiu, hormonal, nerviós i immunològic) amb les emocions, els factors socials i els psicològics.
Aplicant la PNI podem entendre a les persones com la suma de cada element i així detectar i tractar el fràgil equilibri entre aquests sistemes, treballant des de la causa del problema i no únicament des del símptoma.

És per això que treballarem sempre des de l’escolta, i integrant un coneixement de la fisiologia, fixant-nos sobretot en la salut intestinal i del sistema immunològic. Pararem esment en l’alimentació, en els hàbits de vida, i en les emocions. Escoltarem els símptomes, revisarem les analítiques o altres proves diagnòstiques aportades, i amb tot el conjunt de la informació començarem a treballar per a emprendre el camí cap a l’objectiu establert.

Mònica

Dietètica – PNI

Per poder mantenir l’equilibri de la nostra salut, seran necessaris uns hàbits de vida adequats on es generi tranquil·litat. Un sistema digestiu sa i fort serà la clau per crear aquest escenari.
La meva experiència m’ha fet veure i constatar que l’alimentació és una part fonamental per al bon funcionament del cos. Una dieta basada en aliments «de veritat» és la clau per a la salut.
A la meva consulta em trobo amb persones amb diversos problemes i desordres. Ja siguin a nivell intestinal, digestions pesades, intoleràncies alimentàries, migranyes, al·lèrgies, mals crònics, cansament o fatiga. I també persones que simplement volen posar ordre als seus hàbits d’alimentació i de vida.
Des de la primera visita arribarem a acords per a poder començar a fer canvis d’una manera senzilla i amena. A poc a poc aquests canvis s’aniran tornant hàbits que aniran donant pas a la transformació i a la nova manera de viure.
La meva feina és escoltar i acompanyar.

Mónica

Dietètica – PNI

Per a poder mantenir l’equilibri en la nostra salut, seran necessaris uns hàbits de vida adequats on es generi tranquil·litat. Un sistema digestiu sa i fort serà la clau per crear aquest escenari.

La meva experiència m’ha fet veure i constatar que l’alimentació és una part fonamental per al bon funcionament del cos. Una dieta basada en aliments «de veritat» és la clau per a la salut.

A la meva consulta em trobo amb persones amb diversos problemes i desordres. Ja siguin a nivell intestinal, digestions pesades, intoleràncies alimentàries, migranyes, al·lèrgies, mals crònics, cansament o fatiga. I també persones que simplement volen posar ordre als seus hàbits d’alimentació i de vida.
Des de la primera visita arribarem a acords per a poder començar a fer canvis d’una manera senzilla i amena. Poc a poc aquests canvis s’aniràn tornant nous hàbits que aniran donant pas a la transformació I a la nova manera de viure.

La meva feina és escoltar i acompanyar.

 

Avui és un bon dia per
començar a cuidar-te

ESPAI FISIO