Condicions de venta

 

L’Avís Legal publicat en aquesta pàgina Web identifica al titular segons l’establert en l’Art. 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i conté informació sobre la política de protecció de dades de caràcter personal.

Les presents condicions de contractació es celebren en el marc legal establert per al Comerç Electrònic per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tenint en compte la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i la Llei 3/2014, de 27 de març.

Les condicions de contractació són les següents:

 1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

1.1. Les característiques dels serveis oferts en aquest lloc web apareixen en pantalla al costat de la identificació visual d’aquests.

 1. INFORMACIÓ I PREUS

2.1. Llegeixi detingudament les descripcions dels serveis abans de comprar-los. Les imatges mostrades poden diferir lleugerament del servei final. Davant un dubte, contacti’ns abans de realitzar la comanda.

2.2. El preu de cada servei vindrà determinat clarament a la pàgina web. El preu i les condicions dels serveis oferts podran variar, però en qualsevol cas sempre regiran per al Client el preu i les condicions que hi havia quan va realitzar la comanda.

2.3. Ens reservem el dret a cobrar la comanda des del moment de la seva recepció.

2.4. Els preus de venda indicats en la nostra Botiga Online es mostren amb l’IVA espanyol inclòs.

2.5. Ens reservem unilateralment el dret de modificar els nostres preus oferts a qualsevol moment. No obstant això, ens comprometem a aplicar les tarifes en vigor indicades al portal al moment de la realització de la comanda pel Client.

 1. REALITZAR UNA COMANDA

3.1. Per poder realitzar una comanda, el Client haurà de tenir 18 anys com a mínim.

3.2. Haurà de seleccionar els serveis que li interessin informant el nombre d’unitats i fent “clic” en el botó afegir al carret per afegir-los al carret de la compra. A qualsevol moment vostè pot visualitzar el contingut del carret de la compra, on podrà veure els serveis seleccionats, el seu preu i els impostos. Des d’aquesta mateixa finestra, abans d’enviar la comanda podrà corregir, canviar o anul·lar els serveis seleccionats.

Quan hagi acabat de triar els serveis premi l’opció “carret”.

El Client haurà d’emplenar el formulari de dades personals que es troba en la nostra otiga Online (disponible 24h/dia, tots els dies), una vegada hagi accedit a la pàgina i fent clic en el botó “anar a caixa”.

Haurà de facilitar el seu correu electrònic i les seves dades personals, i acceptar l’Avís Legal i les Condicions generals de contractació.

Com a últim pas haurà de triar la forma de pagament i serà redirigit a la passarel·la de pagament seleccionada.

3.3. Quan el Client realitzi la seva comanda, li enviarem un numero de confirmació comanda.

3.4. En realitzar la seva comanda, el Client ens està fent una oferta de compra dels serveis que hagi seleccionat d’acord amb aquests Termes i Condicions. Nosaltres podem, a la nostra discreció, acceptar o no la seva oferta.

3.5. Si acceptem la seva comanda, notificarem al client la nostra acceptació emetent una confirmació de comanda. Li enviarem la seva confirmació de comanda per correu electrònic, sempre que el Client ens hagi facilitat la seva adreça de correu electrònic en el seu formulari de dades personals. Si no podem acceptar la seva comanda, intentarem posar-nos en contacte amb el Client per correu electrònic o telèfon.

3.6. L’idioma en què podrà realitzar la comanda és en català i castellà.

 1. FORMES DE PAGAMENT

4.1 El pagament del preu dels serveis es realitzarà mitjançant alguna de les tres modalitats de pagament indicades a continuació:

Pagament per transferència bancària:

El client haurà de realitzar una transferència bancària pel total de l’operació al compte indicat pel venedor. S’estableix un període màxim de set dies laborals a explicar des de la confirmació de la comanda per rebre l’import Si transcorregut aquest termini la transferència no s’ha fet efectiva, la comanda serà anul·lada automàticament i el contracte s’entendrà resolt. El client haurà d’indicar en la transferència les següents dades:

  • DNI o NIF i nom de la persona física o jurídica a la qual haurà de facturar-se la comanda.
  • Nombre de comanda, assignat automàticament pel sistema en finalitzar el procés de compra.
  • Indicar com a beneficiari de la transferència a ESPAI FISIO

– Pagament per targeta de crèdit

A través de la plataforma Redsys del banc, en el moment de la compra es redirigirà a l’usuari a una pàgina segura del banc on realitzarà la compra omplint els camps especificats.

4.2. Si el nostre departament de seguretat sospita alguna anomalia o frau, Espai Fisio es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4.3. En cas que la compra s’hagi fet per un consumidor final o una empresa s’estendrà la corresponent factura. En tots dos constarà el desglossament corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit si és aplicable.

 1. DRET DE DESESTIMENT

5.1 En virtut de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries , aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, el client, pot desistir de la compra del servei sol·licitat, en el termini de catorze dies naturals sense necessitat d’indicar les causes. Per a això, pot exercir el seu dret de desistiment comunicant-ho a EEspai Fisio al següent correu electrònic: hola@espaifisio.cat

5.2 El termini per a exercir el dret de desistiment comença després de l’acceptació de la compra del servei i de les següents condicions de contractació. Una vegada que el client voluntàriament hagi fet efectiu o bescanviat una sola sessió del servei, ja no és possible el desistiment per inici de prestació de servei.

5.3 El venedor, per la seva banda , ha de tornar les sumes abonades pel comprador sense retenció de despeses, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment pel comprador.

5.4 En cas que la anul·lació del prestació del servei o la reserva per part del client , tinguin lloc amb menys de 24 hores d’antelació, respecte a l’inici de l’hora reservada per gaudir del servei, no existirà el dret de desistiment i Espai Fisio no estarà obligada a la devolució de l’ import.

 1. DRETS I OBLIGACIONS ENTRE L’EMPRESA I EL CLIENT

6.1. Obligacions de L’EMPRESA:

L’EMPRESA es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l’usuari conseqüència de la contractació dels serveis per part del mateix :

 • Prestar amb les màximes garanties a l’USUARI , el servei sol·licitat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.
 • Informar expressament l’USUARI de l’existència de les presents condicions amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació.
 • Informar a l’USUARI amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta , clara , precisa i inequívoca , de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d’aplicació.
 • Posar a disposició de l’usuari un exemplar del text de les Condicions Generals de Contractació.
 • Confirmar l’USUARI via correu electrònic la realització efectiva de la contractació en el termini màxim de 24 hores des que s’efectua el pagament del servei i l’acceptació per part de l’usuari de les condicions de contractació segons les dades facilitades pel mateix .

6.2 . Obligacions de l’usuari :

Per la seva banda , l’USUARI es compromet a :

 • Dur a terme l’íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per L’EMPRESA .
 • Completar els formularis de registre previs a l’inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.
 • Pagar el preu pels productes o serveis prestats.
 • En cas de sol·licitar la factura l’USUARI podrà dirigir-se a hola@espaifisio.cat, sent el PRESTADOR qui emetrà la corresponent factura pels serveis prestats. Així mateix, l’USUARI garanteix ser major de 18 anys i no tenir limitada la capacitat de contractar els béns o serveis oferts per L’EMPRESA.

6.3 . Drets de l’ usuari :

– Tota la informació proporcionada a l’USUARI tindrà el caràcter vinculant per L’EMPRESA i el PRESTADOR en els termes que estableix la legislació vigent.

– Tot USUARI té dret a que els béns o serveis contractats siguin de la categoria i requeriments legals contractats.

 1. DUBTES O RECLAMACIONS

7.1. L’usuari pot dirigir els seus dubtes , reclamacions o consultes sobre el seguiment de la comanda a :

Empresa: Núria Armengol
Domicili: Carrer de Ramón Mias 10-12, Matadepera (Barcelona)
Telèfon: 937300323
e-mail: hola@espaifisio.cat
NIF: 45488100B